SÖZLEŞMELER

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Lila Paper için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizin, Lila Paper ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, bu bilgilerin Lila Paper tarafından saklanmasına onay vermiş olursunuz.

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek, Lila Paper’ın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz:

 • İsim, Soyisim, elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri
 • Demografik bilgiler (yaşınız, cinsiyetiniz)
 • Banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler
 • Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak ve kargo etmek için sağlanmış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Lila Paper’a gönderilen mesajlar
 • Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler
 • Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Lila Paper hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler

Lila Paper’ın kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Lila Paper’ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz:

 • Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak
 • Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Lila Paper Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak
 • Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek
 • Lila Paper ve Lila Paper’ın grup şirketlerine ilişkin hizmetlerini, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgi vermek
 • Kabul etmeniz halinde, elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek (tanıtımların gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)
 • Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
 • şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Mağazamız, web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • Sitemizin kullanıcılarla akdettiği “Kullanıcı Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Lila Paper şifrenizi paylaşmayınız. Aksi halde derhal Lila Paper’a bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

Sitemizin ilgili elektronik posta adresine, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Lila Paper’a başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Lila Paper Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilecektir.

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Firmamız, Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bazı özellikleri yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle info@lilapaper.com adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

( İlan Tarihi 00 – 00 – 0000 )

MADDE 1- GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi (‘’Sözleşme’’), www.lilapaper.com sitesinde (‘’Site’’) yer alan diğer kurallar, Lila Paper tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme sizinle, İVOGSAN – Matbaacılar Sitesi 1515. Sk. No:60 Yenimahalle, Ankara adresinde yerleşik Grafik Sanatlar Ltd. Şti. (‘’Lila Paper’’) arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

MADDE 2- KAPSAM

Lila Paper, sizlere Site aracılığıyla, talep ettiğiniz fotoğraf, resim ve içeriklerin fiziksel çıktısını ve Sitemizde yer alan dekorasyon ürünlerini satın alma imkanı sunan sanal bir platform sağlamaktadır.

MADDE 3- YAZILIM

Kullanıcı, yazılımı yüklemeden, kullanmadan veya kopyalamadan ya da üçüncü kişilerle paylaşmadan önce aşağıda belirtilen kullanım koşullarını okuduğunu kabul eder. Yazılımın aşağıda belirtilen koşulları kabul etmeyenlerce yüklenmesi ve/veya kullanılması yasaktır.

 • Lila Paper kullanıcıya işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yazılımı yükleme ve kullanma yetkisi tanır.
 • Kullanıcı, ticari amaç gütmemek kaydıyla, yazılımı kopyalamakta ve başkaları ile paylaşmakta serbesttir.
 • Kullanıcı yazılımı satamaz, kiralayamaz veya herhangi bir şekilde gelir elde etmek için kullanamaz.
 • Kullanıcının yazılıma ait kaynak kodlara ulaşması, yazılımın kaynak metni ve veri tabanı hakkında her türlü bilgiyi elde etmesi veya elde etmeye çalışması veya tersine mühendislik yapması yasaktır.
 • Bu sözleşmedeki herhangi bir hükmün ihlal edilmesi veya ihmal edilmesinin ihtimal dahilinde olması durumunda Lila Paper tüm yasal yollara başvurma ve dava açma hakkına sahiptir.
 • Lila Paper yazılımın veya lilapaper.com Sitesinin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve/veya doğabilecek herhangi bir zarardan ve/veya kazanç kaybından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcının yazılımı bilgisayara yüklemeden önce, yazılım lisans sözleşmesi detayları için yazılım paketi içinde yer alan Yazılım Lisans Sözleşmesine bakması gerekir.

MADDE 4- İNDİRİLEN YAZILIM İLE SİPARİŞ AŞAMASI

 • Kullanıcının, Lila Paper tarafından sunulan ürün tasarım hizmetini kullanabilmesi, öncelikle yazılımı kendi bilgisayarına indirmesine bağlıdır.
 • Kullanıcı programı kendi bilgisayarlarına indirdikten sonra şahsına ait fotoğraf ve yazıları kullanarak istediği kitap, takvim, kart gibi sunduğumuz ürünleri tasarlayabilir. Kullanıcı programı her açışında güncelleme yapmak zorundadır. Bu işlem program tarafından otomatik olarak yapılır. Güncelleme en güncel ürün ve fiyat listesine ulaşımı sağlar.
 • Kullanıcı tasarımını oluşturduktan sonra, program içinden gerekli sipariş ve ödeme bilgilerini girerek siparişini gerçekleştirir.
 • Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri üründe kullanılacak resimlerle beraber dosyalanıp lilapaper.com sitesine iletilir. Bu süre kullanıcının internet bağlantı hızına bağlı olarak değişebilir.
 • Sipariş bilgilerinin ve üründe kullanılacak verilerin tamamının kullanıcı tarafından baskı merkezine iletilmesinden sonra, lilapaper.com sitesi ulaştırılan dosyanın sorunsuz ulaştığını kontrol eder.
 • Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra Lila Paper tarafından “Siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir” şeklindeki e-mail kullanıcıya iletilir.
 • E-mailin iletilmesinden sonra sipariş üretim aşamasına geçer. Lila Paper tarafından “siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir.” şeklindeki e-mail kullanıcıya gönderilmeden sipariş alınmış sayılmaz.
 • Tamamlanan siparişe ilişkin tüm bilgiler 90 gün süre ile Lila Paper tarafından arşivlenir ve süre sonunda silinir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen veriler kullanıcının açık izni alınmaksızın herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

MADDE 5- ONLİNE SİPARİŞ AŞAMASI

 • Kullanıcının, Lila Paper tarafından sunulan kişisel baskı hizmetini kullanabilmesi, öncelikle kendi hesap bilgileri ile bağlanmasına bağlıdır.
 • Kullanıcı giriş yaptığı cihazdan seçerek veya Facebook ve Instagram hesap bilgileri bağlandıktan sonra seçtiği ürüne, kendine ait fotoğrafları yerleştirebilir.
 • Kullanıcı fotoğraf yerleştirmeyi müteakiben, site üzerinden gerekli sipariş ve ödeme bilgilerini girerek siparişini gerçekleştirir.
 • Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri üründe kullanılacak resimlerle beraber dosyalanıp lilapaper.com sitesine iletilir. Bu süre kullanıcının internet bağlantı hızına bağlı olarak değişebilir.
 • Sipariş bilgilerinin ve üründe kullanılacak verilerin tamamının kullanıcı tarafından baskı merkezine iletilmesinden sonra, lilapaper.com sitesi ulaştırılan dosyanın sorunsuz ulaştığını kontrol eder.
 • Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra Lila Paper tarafından “Siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir” şeklindeki e-mail kullanıcıya iletilir.
 • E-mailin iletilmesinden sonra sipariş üretim aşamasına geçer. Lila Paper tarafından “siparişiniz sorunsuz bir şekilde bize ulaşmış ve kredi kartından ücret tahsil edilmiştir.” şeklindeki e-mail kullanıcıya gönderilmeden sipariş alınmış sayılmaz.
 • Tamamlanan siparişe ilişkin tüm bilgiler 90 gün süre ile Lila Paper tarafından arşivlenir ve süre sonunda silinir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen veriler kullanıcının açık izni alınmaksızın herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

MADDE 6- SORUMLULUK

 Sipariş edilen ürünün baskı kalitesi tamamen kullanıcı tarafından sisteme girilen görüntülerin çözünürlüğü ile ilgilidir. Düşük çözünürlüklü fotoğraf yüklenmesi dahilinde oluşacak kalite farkından firmamız sorumlu değildir.

 Kullanıcı, metin görüntüleri ve düzenleme de dahil olmak üzere ürün içeriğinin doğruluğunun kanıtlanmasından tek başına sorumludur. Kullanıcı ürün siparişi verdiği anda sipariş içeriğini onayladığını, siparişin verildiği şekilde basıma hazır olduğunu kabul eder.

Havale ödemesi seçeneğiyle verilen siparişlerde, siparişin ücreti 3 gün içerisinde yapılmazsa sipariş otomatik olarak iptal edilecek ve 3 gün boyunca o müşteri için ayırtılmış ürün stoklara yeniden eklenerek satışa çıkarılacaktır. Bu durumdan ötürü siparişin iptal edilmesi ve stoğun bitmesi ile müşterinin o ürünü tekrar sipariş edememesi gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.

MADDE 7- SİPARİŞ İPTALİ

Siparişiniz bize ulaşıp dosyanın uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıcıya siparişinin ulaştığına dair bir bildirim e-postası gönderilir. Bu işlemden sonra ürün üretim için baskı merkezine aktarılır. Siparişi iptal etmek isteyen kullanıcı en kısa zamanda 0312 394 14 30 numaralı telefonu arayarak talebini sipariş koduyla birlikte iletir. Siparişiniz üretime geçmemiş ise iptal gerçekleştirilebilir. Bu konuda karar Lila Paper’a aittir.

MADDE 8- TESLİMAT

 Sipariş edilen hazır ürünler 7-10 iş günü içinde kullanıcıya ulaştırılması amaçlanır. Kişiselleştirilmiş ürünlerde üretim sürecine bağlı olarak teslimat süresi değişkenlik gösterebilir. Bu bilgi ürün sayfasında belirtilmektedir. Teslimatta herhangi bir gecikme kullanıcıya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakkı vermez.

Sipariş edilen ürünlerin teslimat sırasında herhangi bir hasara uğramaması için ürünler paketlenmiş halde taşıyıcıya teslim edilir. Paketlenmiş olarak taşıyıcıya teslim edilen ürünlere taşıyıcılar veya onların acenteleri tarafından verilebilecek zararlardan Lila Paper hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Teslimatlar yalnızca sitemiz tarafından belirlenen kargo şirketleri veya dağıtım ağımız vasıtası ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Müşterilerimiz farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edemez. Siparişlerinizde kargo ücreti, sitemizde alışverişin son aşamasında müşterilerimizden toplam sipariş bedelinin üzerine eklenerek karşılanır. Siparişlerin kargo ücreti müşterilerimize otomatik olarak sitemizde belirtilir. Kargo ücretleri, alışveriş sırasında web sitemizde online olarak hesaplanıp faturaya eklenir. Sepet sayfasında müşterilerimizin ne kadar kargo bedeli ödeyeceği her zaman bellidir ve bu açıkça belirtilir. Böylece son aşamadaki ödeme miktarına ürün fiyatıyla kargo fiyatı birlikte yansır. Siparişler gönderici ödemeli çıktığı için müşterilerimiz sipariş ettiği ürünleri teslim alırken herhangi bir ek ücret ödemez.

Sipariş edilen ürün, müşterilerimizden farklı bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden firmamız sorumlu değildir. Müşterilerimiz sipariş paketini teslim alırken mutlaka kontrol etmeli hasarlı ve hatalı paketleri teslim almamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş kargo görevlisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır. Bu nedenle siparişlerinizi teslim alırken kargo görevlisinin önünde paketinizi açmanızı ve onun önünde –eğer varsa- sorunlu ürünleri tespit etmenizi önemle sizden talep ediyoruz. İade işlemini başlatmak için, kargo görevlisinin şahitliğinde durumu tutanağa geçerek bizi bilgilendirmelisiniz. Teslim aldığınız paketin sizden önce açılmış olup olmadığı ya da gelen paketin deforme olup olmadığı, tutanakta mutlaka belirtilerek hem siz hem de kargo görevlisi tarafından imzalanmalıdır.

Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise bu durum, tutanağın müşterimizde kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda Lila Paper’ a bildirilmelidir.

MADDE 9- İADE

 Kullanıcı ürüne ilişkin tüm şikayetlerini, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 gün içinde Lila Paper internet sitesinde yer alan mail adresine yazılı bir şekilde iletmeli. Müşterilerimizin iade ettikleri ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra öncelikli olarak iade bölümümüz tarafından incelenir, eğer iadeye ilişkin tüm şartlar sağlanmış ve kullanıcı şikâyeti haklı görünürse, Lila Paper kullanıcıya, verilen siparişin tekrar basımından ibaret olan yeni bir ürün sunar veya ürün basımı için yapılmış tüm maliyetleri keserek kalan bedeli iade eder. Seçim hakkı Lila Paper’a aittir. Basım hataları dışındaki herhangi bir kullanım hatasından veya uygunsuz şatlarda saklamadan kaynaklanan aşınma ve yıpranmadan Lila Paper sorumlu değildir. Bu işlemin süresi en geç on gündür. Bankadan veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan durumlardan ötürü ilgili sürenin gecikmesi durumunda Lila Paper bu gecikmeden sorumlu tutulamaz. (Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; alıcı, iade hakkını kullanamaz.)

Kargo gönderileriniz mutlaka Yurtiçi Kargo ile olmalıdır. İade veya tadilat/değişim için gönderilecek paketler, Yurtiçi Kargo dışında farklı firma ile gönderilirse kargo bedeli müşteri tarafından karşılanmalıdır. Kargo bedeli müşteri tarafından karşılanmadan Yurtiçi Kargo dışında farklı firma tarafından gönderilen paketler teslim alınmamaktadır.

Kargo geri gönderim bilgileri: Grafik Sanatlar Ltd. Şti. Matbaacılar Sitesi 1515. Sk. No:6 İvedik OSB/ Yenimahalle / Ankara Tel: 0312 394 14 30

Yurtiçi Kargo Anlaşma no:
MADDE 10- FİKRİ MÜLKİYET

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Lila Paper tarafından oluşturulan tüm içerik ile Lila Paper markası ve logosu Lila Paper’a aittir. Kullanıcılar, Lila Paper’ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

MADDE 11- TELİF HAKKI

Lila Paper, sipariş edilen ürünler ile ilgili fikri hak ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

Lila Paper kullanıcı tarafından sipariş edilen dosyaların içeriğine ve/veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, ürün siparişinde ve dağıtımında Türk Hukukuna ve/veya ürünün dağıtılacağı diğer tüm ülkelerin fikri hukuk kurallarına uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 MADDE 12- GENEL

 • Kullanıcı, yazılımı kullanmak ve/veya hizmetten yararlanmakla bu sözleşmede belirtilen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • Yazılımın ve/veya hizmetlerin kullanımından doğan her türlü uyuşmazlıkta Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 • Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 • Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 • Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Lila Paper’ ın, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası’ ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve kullanıcıların onay vermesi halinde 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
 • Lila Paper işbu sözleşmeyi, e-mail veya www.lilapaper.com sayfasındaki “KULLANICI SÖZLEŞMESİ” bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.lilapaper.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 • Kullanıcı, Lila Paper’ ın, kendisi tarafından sağlanan fotoğraf, resim veya içerikleri kontrol etmekle, bu fotoğraf, resim ve içerik ile ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Reşit olmayan kişiler www.lilapaper.com sitesini sadece kredi kartı sahibi olan kullanıcı bir erginin izni ile kullanabilirler.
 • Lila Paper işbu sözleşmenin şartlarına aykırı davranma girişiminde bulunan veya bulunabilecek kişilerin lilapaper.com sitesine ve yazılıma erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

Lilapaper.com sitesinin, ürünlerinin ve servislerinin içinde yer alan bilgi veya materyalin kullanımına ilişkin tüm risk kullanıcıya aittir. Lila paper bu konuda sorumluluk kabul etmez ve yükümlülük altına girmez.

Siparişiniz bize ulaşıp dosyanın uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıcıya siparişinin ulaştığına dair bir bildirim e-postası gönderilir. Bu işlemden sonra ürün üretim için baskı merkezine aktarılır. Siparişi iptal etmek isteyen kullanıcı en kısa zamanda 0312 394 14 30 numaralı telefonu arayarak talebini sipariş koduyla birlikte iletir. Siparişiniz üretime geçmemiş ise iptal gerçekleştirilebilir. Bu konuda karar Lila Paper’a aittir.

Sipariş edilen hazır ürünler 7-10 iş günü içinde kullanıcıya ulaştırılması amaçlanır. Kişiselleştirilmiş ürünlerde üretim sürecine bağlı olarak teslimat süresi değişkenlik gösterebilir. Bu bilgi ürün sayfasında belirtilmektedir. Teslimatta herhangi bir gecikme kullanıcıya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakkı vermez.

Sipariş edilen ürünlerin teslimat sırasında herhangi bir hasara uğramaması için ürünler paketlenmiş halde taşıyıcıya teslim edilir. Paketlenmiş olarak taşıyıcıya teslim edilen ürünlere taşıyıcılar veya onların acenteleri tarafından verilebilecek zararlardan Lila Paper hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Teslimatlar yalnızca sitemiz tarafından belirlenen kargo şirketleri veya dağıtım ağımız vasıtası ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Müşterilerimiz farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edemez. Siparişlerinizde kargo ücreti, sitemizde alışverişin son aşamasında müşterilerimizden toplam sipariş bedelinin üzerine eklenerek karşılanır. Siparişlerin kargo ücreti müşterilerimize otomatik olarak sitemizde belirtilir. Kargo ücretleri, alışveriş sırasında web sitemizde online olarak hesaplanıp faturaya eklenir. Sepet sayfasında müşterilerimizin ne kadar kargo bedeli ödeyeceği her zaman bellidir ve bu açıkça belirtilir. Böylece son aşamadaki ödeme miktarına ürün fiyatıyla kargo fiyatı birlikte yansır. Siparişler gönderici ödemeli çıktığı için müşterilerimiz sipariş ettiği ürünleri teslim alırken herhangi bir ek ücret ödemez.

Sipariş edilen ürün, müşterilerimizden farklı bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden firmamız sorumlu değildir. Müşterilerimiz sipariş paketini teslim alırken mutlaka kontrol etmeli hasarlı ve hatalı paketleri teslim almamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş kargo görevlisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır. Bu nedenle siparişlerinizi teslim alırken kargo görevlisinin önünde paketinizi açmanızı ve onun önünde –eğer varsa- sorunlu ürünleri tespit etmenizi önemle sizden talep ediyoruz. İade işlemini başlatmak için, kargo görevlisinin şahitliğinde durumu tutanağa geçerek bizi bilgilendirmelisiniz. Teslim aldığınız paketin sizden önce açılmış olup olmadığı ya da gelen paketin deforme olup olmadığı, tutanakta mutlaka belirtilerek hem siz hem de kargo görevlisi tarafından imzalanmalıdır.

Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise bu durum, tutanağın müşterimizde kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda Lila Paper’ a bildirilmelidir.

Kullanıcı ürüne ilişkin tüm şikayetlerini, ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 gün içinde Lila Paper internet sitesinde yer alan mail adresine yazılı bir şekilde iletmeli. Müşterilerimizin iade ettikleri ürünler tarafımıza ulaştıktan sonra öncelikli olarak iade bölümümüz tarafından incelenir, eğer iadeye ilişkin tüm şartlar sağlanmış ve kullanıcı şikâyeti haklı görünürse, Lila Paper kullanıcıya, verilen siparişin tekrar basımından ibaret olan yeni bir ürün sunar veya ürün basımı için yapılmış tüm maliyetleri keserek kalan bedeli iade eder. Seçim hakkı Lila Paper’a aittir. Basım hataları dışındaki herhangi bir kullanım hatasından veya uygunsuz şatlarda saklamadan kaynaklanan aşınma ve yıpranmadan Lila Paper sorumlu değildir. Bu işlemin süresi en geç on gündür. Bankadan veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan durumlardan ötürü ilgili sürenin gecikmesi durumunda Lila Paper bu gecikmeden sorumlu tutulamaz. (Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; alıcı, iade hakkını kullanamaz.)

Kargo gönderileriniz mutlaka Yurtiçi Kargo ile olmalıdır. İade veya tadilat/değişim için gönderilecek paketler, Yurtiçi Kargo dışında farklı firma ile gönderilirse kargo bedeli müşteri tarafından karşılanmalıdır. Kargo bedeli müşteri tarafından karşılanmadan Yurtiçi Kargo dışında farklı firma tarafından gönderilen paketler teslim alınmamaktadır.

Kargo geri gönderim bilgileri: Grafik Sanatlar Ltd. Şti. Matbaacılar Sitesi 1515. Sk. No:6 İvedik OSB/ Yenimahalle / Ankara Tel: 0312 394 14 30

GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI

( İlan Tarihi 00 – 00 – 0000 )

İşbu gizlilik politikası (‘’Gizlilik Politikası’’) , www.lilapaper.com sitesinden (‘’Site’’) hizmet alan tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanılacağı ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

MADDE 1- KAPSAM

Lila Paper markası Grafik Sanatlar Ltd. Şti. Firmasının tescilli markasıdır.

İVOGSAN – Matbaacılar Sitesi 1515. Sk. No:60 Yenimahalle,Ankara adresinde yerleşik Grafik Sanatlar Ltd. Şti. (‘’Lila Paper’’) tarafından sunulan hizmetleri kullanmakla,

 • Lila Paper’ın kişisel bilgilerinin işlenmesinden sorumlu olduğunu;
 • Lila Paper’ın, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

MADDE 2- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Lila Paper için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizin, Lila Paper ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, bu bilgilerin Lila Paper tarafından saklanmasına onay vermiş olursunuz.

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek, Lila Paper’ın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz:

 • İsim, Soyisim, elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri
 • Demografik bilgiler (yaşınız, cinsiyetiniz)
 • Banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler
 • Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak ve kargo etmek için sağlanmış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Lila Paper’a gönderilen mesajlar
 • Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler
 • Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Lila Paper hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler

Lila Paper’ın kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Lila Paper’ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz:

 • Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak
 • Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Lila Paper Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak
 • Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek
 • Lila Paper ve Lila Paper’ın grup şirketlerine ilişkin hizmetlerini, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgi vermek
 • Kabul etmeniz halinde, elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek (tanıtımların gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)
 • Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
 • şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MADDE 3- ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

MADDE 4- İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • Sitemizin kullanıcılarla akdettiği “Kullanıcı Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

MADDE 5- KULLANICI HESABININ GÜVENLİĞİ

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Lila Paper şifrenizi paylaşmayınız. Aksi halde derhal Lila Paper’a bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

Sitemizin ilgili elektronik posta adresine, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Lila Paper’a başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Lila Paper Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilecektir.

MADDE 6- KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

MADDE 7- TARAYICI ÇEREZLERİ 

Firmamız, Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bazı özellikleri yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

MADDE 8- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle info@lilapaper.com adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

MADDE 9- GENEL

Firmamız, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı, Hizmet alınımına devam ettiği sürece bu sayfada belirtilen kullanım şartları hakkında yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. Kullanıcının bu şartları kabulü, kullanıcı ile Lila Paper arasında akdedilen bir sözleşme niteliğindedir. Kullanıcının hizmetten yararlanma hakkı, kullanım şartlarına uygun hareket ettiği sürece geçerli olacaktır.

Soru ve önerileriniz için info@lilapaper.com adresine email gönderebilir veya telefon/fax aracılığı ile ulaşabilirsiniz.